Thông tin tuyên truyền

31/12/2020 5:15:11 CH

Nghệ An: Hoạt động kết nối, tuyên truyền các sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNTTB vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An tổ chức 03 đoàn công tác cho các tổ chức, doanh nghiệp, HTX đi làm việc, học tập SXKD, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP; sản phẩm chủ lực của tỉnh;...

31/12/2020 4:49:39 CH

Cần giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Nghệ An chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 xuất hiện tại nhiều quốc gia và ở Việt Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Hầu hết các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

29/12/2020 3:03:14 CH

Diễn Châu với nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Ocop) gắn với tái cơ cấu sản xuất đang được huyện Diễn Châu nỗ lực triển khai với mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, qua đó, tạo động lực, tiếp sức cho các địa phương xây dựng nông thôn mới bền vững.

29/12/2020 2:17:11 CH

Đô Lương đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP

Những năm qua, UBND Huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sau gần 2 năm có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp huyện và 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh – Mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham...