Videos

We show you the world

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - từ chính sách đến hành động Nghệ An nỗ lực tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của cơ sở CNNT thông qua hoạt động Khuyến công Ngành Công Thương Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó Nghệ An tăng cường tuyên truyền pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương Đẩy mạnh xúc tiến thương mại để sản phẩm OCOP vươn xa Doanh nghiệp thích ứng sản xuất kinh doanh trong tình hình mới Đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngành Công nghiệp Nghệ An Tăng cường công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN: 70 NĂM DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An Hoạt động khuyến công động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn Thực trạng công tác xuất nhập khẩu sau đại dịch Covid-19 ở Nghệ An Hiệu quả trong hỗ trợ thiết bị sản xuất từ chương trình Khuyến công Khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm OCOP Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu những vấn đề đặt ra Công Thương Nghệ An đồng hành với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Hoạt động khuyến công năm 2019 Dấu ấn ngành Công Thương năm 2019 Xuất khẩu Nghệ An: Bước tăng trưởng mới