Tin mới nhất
Tin bài khác
17/09/2020 9:25:20 SA

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hiện nay, Nghệ An nói riêng cũng như các địa phương trên cả nước nói chung đang đứng trước những thách thức lớn khi nền kinh tế đã và đang tiếp tục trải qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” càng trở nên quan trọng, có...

08/09/2020 2:40:48 CH

Các khó khăn và hạn chế trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được xác định là ngành công nghiệp phát triển bền vững vào năm 2025 (theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03//11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ). Tuy nhiên, ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những...

08/09/2020 2:10:41 CH

Ngành công nghiệp hỗ trợ chuẩn bị kỹ lưỡng đón thời cơ mới

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được ưu đãi đầu tư. Với sự ra đời của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản chính sách liên quan,...

Sản phẩm tiêu biểu