Untitled Document
Thứ Hai - 16/9/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Thanh niên Tân Kỳ - Nghệ An khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương
Tạo đà cho phát triển công nghiệp
Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ Phường Quỳnh Dị năm 2019
Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Nghệ An - Nhật Bản hỗ trợ Nghệ An xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu
.:: VIỆT NAM ONLINE ::.
Thông tư số 08/2006/TT-BCN ngày 16/11/2006 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn trình tự thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng
Thông tư số 08/2006/TT-BCN ngày 16/11/2006 của Bộ Công nghiệpvề việc hướng dẫn trình tự thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng
Thông tư số 39/TT-TTg ngày 28/10/2011 của Bộ Công Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.
Thông tư số 39/TT-TTg ngày 28/10/2011 của Bộ Công Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.
Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 12/10/2012 của Bộ Công Thương về việc chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng
Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 12/10/2012 của Bộ Công Thương về việc chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng
Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục, chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục, chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Công văn số 5770/BCT-TKNL ngày 02/7/2012 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013
Công văn số 5770/BCT-TKNL ngày 02/7/2012 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013
Công văn số 8062/CV-BCĐ ngày 29/8/2012 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về việc tổ chức các khóa đào tạo tiết kiệm năng lượng
Công văn số 8062/CV-BCĐ ngày 29/8/2012 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về việc tổ chức các khóa đào tạo tiết kiệm năng lượng.
Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ban hành.
Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ban hành.
[ Trang trước ] | [ Trang sau ]
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document