Untitled Document
Thứ Hai - 16/9/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Thanh niên Tân Kỳ - Nghệ An khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương
Tạo đà cho phát triển công nghiệp
Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ Phường Quỳnh Dị năm 2019
Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Nghệ An - Nhật Bản hỗ trợ Nghệ An xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu
Untitled Document
Hỗ trợ 70% kinh phí xây hệ thống xử lí nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày cập nhật 14/09/2015
Để khuyến khích phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.


         Theo đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 70% kinh phí theo dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để các CCN xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, mức hỗ trợ không quá 6 tỉ đồng đối với một CCN. Ngoài ra, Quyết định 45 cũng quy định các mức hỗ trợ đối với mỗi CCN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau: Hỗ trợ 50% kinh phí dự toán lập quy hoạch chi tiết; hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng là 200 triệu/ha; hỗ trợ đường giao thông, hệ thống thoát nước nội bộ không quá 6 tỉ đồng cho CCN miền núi và 5 tỉ đồng đối với các CCN còn lại.

          Đối với việc lập quy hoạch chi tiết được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công hàng năm; ngân sách tỉnh bố trí hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng các CCN. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

          Chủ đầu tư CCN tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung hỗ trợ, đảm bảo chất lượng công trình và tổ chức nghiệm1 thu, thanh toán và quyết toán kịp thời, đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước.

          Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 45 của tỉnh là tại thời điểm lập hồ sơ để quyết toán, các CCN phải có các doanh nghiệp cam kết đăng ký thuê đất đầu tư sản xuất. Ngoài ra, việc hỗ trợ kinh phí nói trên cũng ưu tiên đối với các CCN trọng điểm, thu hút đầu tư cao, góp phần tăng trưởng mạnh đối với các chỉ số phát triển của địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với khu dân cư…

Đậu Nghệ (Phòng KHCN&TT)

 Bản in  Lên đầu trang
- Hưng Nguyên đẩy mạnh thu hút đầu tư, tận dụng lợi thế vùng phụ cận TP. Vinh (18/09/2017)
- Hội thảo về giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với doanh nghiệp và tòa nhà trên địa bàn tỉnh Nghệ An (08/09/2017)
- Giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nơi làm việc (01/06/2017)
- Quy hoạch phát triển CCN sẽ mở ra nhiều hy vọng về cơ hội việc làm cho người lao động (10/11/2016)
- Nghệ An xây dựng khu công nghiệp tại Nghi Lộc và Diễn Châu (10/10/2016)
- Yên Thành: chú trọng thu hút đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp (26/09/2016)
- Những thành tựu chung về kinh tế ở Quỳ Hợp  (20/09/2016)
- Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016 (02/03/2016)
- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Nghi Lộc đến năm 2020 (19/05/2014)
- Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An” (25/04/2013)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document