Untitled Document
Thứ Hai - 26/8/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Thanh niên Tân Kỳ - Nghệ An khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương
Tạo đà cho phát triển công nghiệp
Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ Phường Quỳnh Dị năm 2019
Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Nghệ An - Nhật Bản hỗ trợ Nghệ An xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu
Untitled Document
Tin hoạt động khuyến công: Thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020
Ngày cập nhật 11/07/2019
Thực hiện công văn số 845/-SCT-KC ngày 31/5/2019 của Sở Công Thương Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020. Công văn số 106 /TTKC về việc quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 được sự thống nhất của UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND thị xã Hoàng Mai, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An tổ chức lịch làm việc với UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND thị xã Hoàng Mai vào ngày 9/7/2019.Tại dự buổi làm việc có Lãnh đạo,Trưởng, phó phòng Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp, đại diện Phòng kinh tế thị xã Hoàng Mai, Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quỳnh Lưu các phòng Nông nghiệp, Hội nông dân, Hội phụ nữ, đại diện một số cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn.


Nội dung làm việc:

- Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phối hợp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra một số đề án hỗ trợ khuyến công năm 2019 theo quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An  về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị lựa chọn nội dung , xây dựng hồ sơ đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác khuyến công trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng  Mai năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Về mặt đạt được trong 2 năm 2018 và 2019  huyện Quỳnh Lưu được hỗ trợ  kinh phí khuyến công địa phương 425 triệu đồng, thị xã Hoàng Mai được hỗ trợ 121 triệu đồng. Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Trung Tâm Khuyến Công  và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An đã góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã  Hoàng Mai  đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Tuy nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều nhưng cũng đã kịp thời khích lệ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất  đã mạnh dạn đầu tư mở rộng thay đổi công nghệ  máy móc thiết bị.

Về mặt khó khăn và tồn tại: Cán bộ làm công tác khuyến công chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác khuyến công, chưa có cộng tác viên huyện, xã. Vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng kế hoạch hàng năm. Mức hỗ trợ còn thấp so với tổng mức đầu tư  của cơ sở dẫn đến chưa thu hút được nhiều cơ sở tham gia thụ hưởng kinh phí khuyến công.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Xuân Thanh Giám đốc Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An ghi nhận những mặt đạt được về công tác khuyến công trên địa bàn 2 huyện thành thị Quỳnh Lưu và Hoàng Mai năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 và nêu ra những giải pháp khắc phục về những tồn tại trên địa bàn. Cần tăng cường tính phối hợp với sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Phát triển Công nghiệp Nghệ An để nắm bắt các chính sách để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch khuyến công đúng tiến độ, đạt chất lượng, tăng cường công tác hướng dẫn, phối hợp kiểm tra giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đề án khuyến công đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và đạt hiệu quả. Cần đây mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp các ngành trên địa bàn nắm được các chủ trương chính sách của nhà nước. Đặc biệt là giúp các cơ sở  hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ khuyến công./.

   Chế Vinh- Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document