Untitled Document
Thứ Hai - 16/9/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Thanh niên Tân Kỳ - Nghệ An khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương
Tạo đà cho phát triển công nghiệp
Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ Phường Quỳnh Dị năm 2019
Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Nghệ An - Nhật Bản hỗ trợ Nghệ An xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu
Untitled Document
Tập huấn công tác khuyến công năm 2019
Ngày cập nhật 20/08/2019
Thực hiện kế hoạch công tác khuyến công năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác khuyến công năm 2020. Ngày 9 tháng 8 năm 2019, được sự đồng ý của Sở Công Thương Nghệ An, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác khuyến công năm 2019”. Tham dự lớp tập huấn có đại diện đại biểu tham dự, gồm một số Sở ban ngành cấp tỉnh liên quan, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Văn phòng Sở, phòng QLCN Sở, phòng kế hoạch tài chính, và đơn vi trực thuộc Sở, đại diện phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng các huyện thành phố, thị xã, các đơn vị được hỗ trợ kinh phí năm 2019, đại diện một số doanh nghiệp cơ sở, hợp tác xã, làng nghề dự kiến đề xuất hỗ trợ năm 2020.


          Khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Thanh Hải - Phó giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh "Hoạt động khuyến công nói chung trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; đã có nhiều địa phương tích cực quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đề nghị hỗ trợ khuyến công năm sau cao hơn năm trước; nội dung các đề án ngày càng phong phú, đa dạng, trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy định về quản lý khuyến công và gắn với quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương".


          Tuy kinh phí khuyến công còn ít, nhưng các đề án khuyến công đã mang lại hiệu quả nhất định, góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất mạnh dạn đầu tư, thay thế, đổi mới thiết bị công nghệ nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm; giúp doanh nghiệp quãng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa ra các thị trường trong nước và quốc tế; hỗ trợ các địa phương, làng nghề đào tạo đội ngủ lao động nhằm duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm do các làng nghề làm ra; hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác chỉ đạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng làng nghề.

          Với những mục tiêu đã đề ra, Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2019 nhằm cung cấp những văn bản mới, chính sách mới cũng như một số sửa đổi bổ sung các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; định hướng các nội dung trong việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ khuyến công năm 2020.


            Tại lớp tập huấn, Đ/c Ngô Xuân Vinh, Trưởng phòng Khuyến công - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã phổ biến những chính sách về hoạt động khuyến công. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, hướng dẫn lập đề án, hướng dẫn phê duyệt dự toán thanh quyết toán kinh phí . Qua lớp tập huấn  công tác khuyến công năm 2019 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức, giúp các lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề hiểu thêm về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến công và nắm vững quy trình xây dựng kế hoạch ,thực hiện kế hoạch, thủ tục phê duyệt dự toán, thanh quyết toán kinh phí khuyến công.

                                                                           Chế Vinh- Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Thanh niên Tân Kỳ - Nghệ An khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương  (19/08/2019)
- Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ Phường Quỳnh Dị năm 2019 (20/08/2019)
- Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.  (05/08/2019)
- Tập huấn phố biến kiến thức về sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực chế biến nông lâm - Thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng.  (01/08/2019)
- Hội Nông dân huyện diễn châu: Khai giảng lớp đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn  (30/07/2019)
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 (29/07/2019)
- Nghệ An: Khuyến khích đầu ra cho sản phẩm dược liệu  (26/07/2019)
- Nam Lộc - Nam Đàn nổi danh làng nghề mộc (26/07/2019)
- Tin hoạt động khuyến công: Thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020 (11/07/2019)
- Phát triển làng nghề gắn với từng địa phương  (04/07/2019)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document