Tin mới nhất
Tin bài khác
31/12/2020 5:15:11 CH

Nghệ An: Hoạt động kết nối, tuyên truyền các sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNTTB vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm sản phẩm năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An tổ chức 03 đoàn công tác cho các tổ chức, doanh nghiệp, HTX đi làm việc, học tập SXKD, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP; sản phẩm chủ lực của tỉnh;...

31/12/2020 5:12:39 CH

Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đến 500 triệu đồng/doanh nghiệp

Đối tượng là các Công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ)

31/12/2020 5:08:43 CH

Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Tiếp nối thành công và những kết quả đạt được của Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, Sở Công Thương đã dự thảo và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, đồng chí Lê Ngọc Hoa,...

Sản phẩm tiêu biểu